Aussie Rescue San Diego

Abbi_9079

adoptable dog san diego aussie australian shepherd rescue

adoptable dog san diego aussie australian shepherd rescue